تایم کاری

کارشناسان بخش فروش کامیونت

کارشناسان بخش کشنده و کامیون

کارشناسان بخش فروش حواله:

مدیران فروش :

واحد مالی :

واحد پاسخگویی به انتقادات و پیشنهادات :

واحد کارشناسی خودرو :

آدرس:

 

تهران، اسلامشهر، میدان نماز ،به سمت چهاردانگه  لاین کندرو  100 متر جلوتر مجموعه دیزلیران

شبکه های اجتماعی: