قیمت روز انواع ماشین سنگین

قیمت کامیونت ایسوزو 8 تن 

تناژ مدل قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت 
8 تن 98(صفر) 1 میلیارد و 550 میلیون  ---------- 99/10/04
8 تن 97 1 میلیارد و 200 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
8 تن 96 980 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
8 تن 95 900 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
8 تن 90 700 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
8 تن 89 650 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
8 تن 88 620 میلیون تومان  ---------- 99/10/04

 

قیمت کامیونت ایسوزو 6 تن

تناژ مدل قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت 
6 تن 98(صفر) 1 میلیارد و 420 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
6 تن 98(صفر) 1 میلیارد و 420 میلیون  ---------- 99/10/04
6 تن 97(صفر) 1 میلیارد و 380 میلیون  ---------- 99/10/04
6 تن 97 1 میلیارد و 100 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
6 تن 96 950 میلیون تومان ---------- 99/10/04
6 تن 95 870 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
6 تن 90 650 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
6 تن 89 600 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
6 تن 88 570 میلیون تومان  ---------- 99/10/04

قیمت کامیونت ایسوزو 5/200 تن

تناژ مدل قیمت بازار قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت 
5/200 99(صفر) 1 میلیارد و 20 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
5/200 97 850 میلیون تومان ---------- 99/10/04
5/200 95 650 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
5/200 90 410 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
5/200 89 370 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
5/200 88 350 میلیون تومان  ---------- 99/10/04

 

--------------------------------------------------------------------

قیمت کامیونت فاو 8 تن

تناژ مدل قیمت بازار قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت 
8 تن 99(صفر) 800 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
8 تن 98(صفر) 780 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
8 تن 98 740میلیون تومان   ---------- 99/10/04
8 تن 97 710 میلیون تومان  ---------- 99/10/04

 

قیمت کامیونت فاو6 تن

تناژ مدل قیمت بازار قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت 
6 تن 99(صفر) 770 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
6 تن 98(صفر) 740 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
6 تن 98 730 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
6 تن 97 680 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
6 تن 96 620 میلیون تومان  ---------- 99/10/04
6 تن 95 550 میلیون تومان  ---------- 99/10/04

 

قیمت کامیونت جک 6 تن 

تناژ مدل  قیمت بازار  قیمت کارخانه  آخرین بروزرسانی قیمت  
6 تن 2018 700 میلیون تومان  -------- 99/10/04
6 تن 2017 640میلیون تومان  -------- 99/10/04
6 تن 2016 610میلیون تومان  -------- 99/10/04
6 تن 2015 540 میلیون تومان  -------- 99/10/04


 

قیمت کامیونت جک 8 تن 

تناژ مدل  قیمت بازار  قیمت کارخانه  آخرین بروزرسانی قیمت  
8 تن 2018 730 میلیون تومان  -------- 99/10/04
8 تن 2017 630میلیون تومان  -------- 99/10/04
8 تن 2016 630میلیون تومان   -------- 99/10/04

قیمت کامیونت کاویان 

تناژ مدل  قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت
19 تن  96 یک میلیارد و 44 میلیون تومان  -------- 99/10/04
  -------- -------- -------- 99/10/04
  -------- -------- -------- 99/10/04

قیمت کامیونت کاویان   کارکرده 

تناژ مدل  قیمت بازار  قیمت کارخانه  آخرین بروزرسانی قیمت
19 تن 89 750 میلیون تومان -------- 99/10/04
19 تن 96 950 میلیون تومان -------- 99/10/04
6 تن  93 420 میلیون تومان  -------- 99/10/04
9 تن  95 600 میلیون تومان -------- 99/10/04

 

---------------------------------------------------------------------

قیمت کامیونت هیوندا صفر 

تناژ مدل  قیمت بازار  قیمت کارخانه  آخرین بروزرسانی قیمت
5/600 (سروش دیزل) 99 930 میلیون تومان  -------- 99/10/04
8 تن  99 950 میلیون تومان  -------- 99/10/04
6 تن  99 850 میلیون تو تومان  -------- 99/10/04

قیمت کامیونت هیوندا کارکرده 

 

تناژ مدل  قیمت بازار آخرین بروزرسانی قیمت
6 تن  90

430میلیون تومان 

99/10/04
6 تن 88 400میلیون تومان  99/10/04
6 تن 85 350 میلیون تومان  99/10/04

قیمت کامیونت شیلر


تناژ مدل  قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت 
6 تن 99 670 میلون تومان  -------- 99/10/04

قیمت کامیونت فوسو 

تناژ مدل قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت
8 تن 1396 830 میلیون تومان -------- 99/10/04
6 تن 1396 730میلیون تومان  -------- 99/10/04

قیمت کامیونت بادسان کارکرده 

تناژ مدل قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت
6 تن 87 430 میلیون تومان  -------- 99/10/04
8 تن 87 460 میلیون تومان  -------- 99/10/04

 

قیمت کامیونت آمیکو

تناژ مدل قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت
6 تن  94 (تحویل 99) 348 میلیون تومان  -------- 99/10/04
5/200 مدل 93 تحویل 99  338 میلیون تومان  -------- 99/10/04

قیمت کامیونت آمیکو کارکرده

تناژ مدل قیمت بازار اخرین بروزرسانی قیمت
5/200 93 290 میلیون تومان  99/10/04
5/200 90 240 میلیون تومان 99/10/04
5/200 88 150 میلیون تومان  99/10/04
-------- -------- -------- 99/10/04
-------- -------- -------- 99/10/04
-------- -------- -------- 99/10/04

قیمت کامیونت دند 


تناژ مدل  قیمت بازار  قیمت کارخانه  اخرین بروزرسانی قیمت 
5/200 تن 98 420 میلیون تومان  450 میلیون تومان 99/10/04
5/200 تن 97 380 میلیون تومان  ------------- 99/10/04
5/200 تن 96 350 میلیون تومان  ------------- 99/10/04
5/200 تن 95 320 میلیون تومان  ------------- 99/10/04

 

* قیمت‌ خودروها بر اساس پایش و  تحلیل قیمت‌های اعلام شده از سوی نمایندگی‌ها، قیمت معاملات انجام شده در بیش از 100

نمایشگاه فعال سطح کشور و مراکز خریدوفروش ماشین سنگین  در بازار خودرو استخراج می‌شود.