تماس با مشاوران دیزلیران

شما عزیزان میتوانید برای اطلاع از قیمت کامیونت ها، خرید و فروش با کارشناسان زیر تماس بگیرید

 

نام خانوادگی شماره تماس
1-آقای محبی ۰۹۱۲۹۵۸۰۱۷۰
2-خانم ملکی ۰۹۹۱۱۰۸۰۳۱۶
3-آقای درخشان ۰۹۱۲۰۵۹۵۸۴۲
4-آقای قنبر زاده ۰۹۱۲۹۲۴۲۸۵۲
5-خانم سعیدی ۰۹۱۲۰۵۵۷۵۸۳
6-خانم سعادت ۰۹۹۱۱۰۸۰۳۱۸
7-آقای رمضانی ۰۹۱۰۱۶۰۶۳۵۳
8-آقای راد ۰۹۱۹۳۷۹۲۶۱۴
9-آقای سیف ۰۹۱۹۳۷۹۲۶۱۳
10-خانم رنجبر ۰۹۱۹۲۱۴۶۸۶۶
11-آقای پویان ۰۹۱۹۲۱۴۶۸۵۵
12-آقای رجبی ۰۹۱۹۳۷۹۲۶۱۲
13-اقای کیان 09193792611
14-اقای خسروری ۰۹۱۹۳۷۹۲۶۱۹
15-اقای شاهرخی 09911080315
16-اقای رضایی 09129580140
17-خانم فرجی 09127286088

ساعت پاسخگویی ۸ صبح الی ۷ بعد از ظهر

مدیر فنی (آقای پارسایی) ۰۹۳۶۹۶۲۶۴۹۵
مسئول پشتیبانی سایت (اقای خادمی) ۰۹۳۵۱۰۲۲۰۳۰