کشنده فاو مدل 1401 -

02191691200

کشنده فاو مدل 1401

  • وضعیت موتور : پلمپ _ صفر
  • وضعیت بدنه : بدون رنگ
  • کارکرد:صفر کیلومتر
  • نوع کاربری:
  • توضیحات : مدارک تکمیل