کامیونت جک صفر گذر موقت -

02191691200

کامیونت جک صفر گذر موقت

  • تناژ : 9 تن
  • وضعیت موتور :
  • وضعیت بدنه : بدون رنگ
  • کارکرد :
  • کاربری :شاسی
  • توضیحات :